Polskie ubezpieczenie samochodu a niemiecki ADAC

Prawie każdy z nas bez względu na to, czy jest kierowcą, czy tylko pasażerem wie, że przemieszczanie się pojazdami zmotoryzowanymi po zatłoczonych ulicach niesie za sobą duże ryzyko wypadku. Najczęściej, zdając sobie z tego sprawę myślimy z reguły o tym, czy nie ucierpi na tym nasze zdrowie. Z tej przyczyny zapinamy pasy i ustawicznie dążymy do wprowadzenia nowoczesnych technologii zabezpieczeń w naszych samochodach. Żeby móc minimalizować ich wydatki w tej kwestii wprowadzono ubezpieczenia komunikacyjne. Mają one chronić przed stratami spowodowanymi zniszczeniem albo utratą pojazdu, a także, co najważniejsze, przed odpowiedzialnością cywilną za nieprzyjemności spowodowane na drodze. Zasadniczym dokumentem jest tutaj ubezpieczenie oc, którego zakup jest obowiązkiem każdego kierowcy. Jego funkcje zawierają się, zwłaszcza, w ochronie kierowcy przed odpowiedzialnością za skutki nieprawidłowych zachowań na drodze. Znaczy to, że ubezpieczyciel wydający dokument OC przejmuje na siebie odpowiedzialność w kwestii ekonomicznej, odciążając kierowcę z opłat na rzecz poszkodowanych. Następnym, niezwykle istotnym dokumentem dla posiadaczy samochodów jest ubezpieczenie AC, które zabezpiecza głównie przed uszkodzeniem samochodu pod każdym względem. Ponadto, wspomniane Autocasco chroni przed kradzieżą. W razie zniszczenia lub utraty pojazdu instytucja, która jest ubezpieczycielem wypłaca nam stosowne odszkodowanie pokrywające koszt naprawy lub nabycia nowego samochodu. Nie zawsze jest on jednak równy cenie szkody, czasem bywa nieco mniejszy. Jeżeli zaś bardzo często wyjeżdżamy za naszą zachodnią granicę warto skorzystać z ubezpieczenia niemieckiego automobilklubu – ADAC. Wstępując do klubu ADAC i wnosząc jednorazową opłatę w wysokości kilkuset euro będziemy mieli zapewnioną dwunastomiesieczną  pomoc w razie awarii lub wypadku na obszarze całych Niemiec.