Opis zadania kontroli kredytowej

Kontroler Kredytowy jest odpowiedzialny za zarządzanie długami przedsiębiorstwa. Kontroler Kredytowy nadzoruje wszystkie zobowiązania wobec firmy od istniejących wierzycieli i zarządza nowymi wnioskami o kredyt.

W większości przypadków Kontroler Kredytowy zgłasza się do księgowego firmy i ściśle z nim współpracuje w celu zapewnienia dokładnej i skutecznej usługi kontroli kredytowej. Rola ta wymaga budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami w celu zapewnienia sprawnego prowadzenia rachunków.

Bieżące obowiązki Kontrolera Kredytowego są zróżnicowane i obejmują zarządzanie długami wierzycieli, zapewnienie terminowości płatności, przetwarzanie przychodzących środków, uzgadnianie faktur, rozwiązywanie problemów z rachunkami oraz zarządzanie odzyskiwaniem należności.

Kontroler kredytowy jest również zaangażowany w ocenę nowych wniosków kredytowych, w tym w sprawdzanie ratingów kredytowych, podejmowanie decyzji o przyznaniu kredytu dłużnikowi oraz doradztwo w zakresie limitów kredytowych. Kontroler kredytowy jest kluczową postacią wspierającą finansową funkcję przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiono szereg standardowych obowiązków, które pociąga za sobą ta praca. Dostosowane opisy stanowisk pracy są przygotowywane dla każdego wolnego miejsca pracy zarejestrowanego w Rekrutacji księgowych i konkretnych obowiązków, które odnoszą się do Twojej firmy zostaną uwzględnione.