Jak działa kredyt

Kluczem do dobrego wyniku kredytowego jest płacenie rachunków na czas, posiadanie różnych kont (kart kredytowych i pożyczek) oraz utrzymywanie tych kont w dobrej kondycji przez wiele lat.

Ale, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: Jak działa kredyt? Po co ci w ogóle potrzebny raport kredytowy?

System raportowania historii kredytowej pomaga bankom uniknąć pożyczania pieniędzy klientom, którzy są już nadmiernie zadłużeni lub mają historię niespłacania swoich długów.

Mniej niż 100 lat temu bankowość była bardzo osobistym doświadczeniem. Jeśli chciałbyś pożyczyć pieniądze, musiałbyś wejść do miejscowego banku i osobiście przekonać pożyczkobiorcę, aby udzielił ci pożyczki. Musiałbyś pokazać dowód zatrudnienia i, całkiem możliwe, osobiste referencje, które mogłyby poręczyć za Twoją postać.

W tamtych czasach prawie wszystkie pożyczki były zabezpieczone, co oznacza, że aby je zaciągnąć, trzeba by było złożyć zabezpieczenie. Najczęstszym przykładem zabezpieczonego kredytu jest hipoteka na dom, w której bank pobiera odsetki od nieruchomości.

Od tego czasu rozwój kart kredytowych jako wygodnego, elektronicznego narzędzia zakupów sprawił, że niezabezpieczone pożyczki stały się dość powszechne. I choć udzielanie pożyczek bez zabezpieczeń może być bardziej opłacalne dla banków, to jednak jest ono również bardzo ryzykowne, ponieważ nie ma zabezpieczenia, które bank może odzyskać, jeśli dłużnik nie spłaci kredytu.

W efekcie powstał system sprawozdawczości kredytowej, który ma zapewnić bankom scentralizowane źródło informacji o potencjalnych kredytobiorcach.

Pod koniec lat 50-tych i na początku lat 60-tych banki rozpoczęły współpracę w zakresie udostępniania danych kredytowych klientów, w tym sald kont i historii płatności.

Te wczesne „biura kredytowe” były niewielkie i ograniczone do poszczególnych społeczności. Do 1970 r. kilka dużych firm stało się jednak liderami w dziedzinie sprawozdawczości kredytowej. Firmy te stałyby się trzema znanymi nam dzisiaj biurami kredytowymi: TransUnion, Experian (z rejestracją w Experian CreditWorksSM), oraz Equifax.

W 1970 roku Kongres po raz pierwszy uchwalił ustawę o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act, FCRA), aby uregulować sposób, w jaki firmy zajmujące się sprawozdawczością kredytową traktują dane osobowe konsumentów, ale sprawozdawczość kredytowa była nadal prymitywna w porównaniu z kompleksowymi raportami, które mamy dzisiaj. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku biura kredytowe zaczęły elektronicznie przechowywać szczegółowe dane osobowe (numery ubezpieczenia społecznego, adresy, daty urodzenia), jak również dane dotyczące kredytów, zapytań i płatności, które do dziś zawierają nasze raporty kredytowe.

Twój raport kredytowy zawiera informacje, które identyfikują Cię, takie jak imię i nazwisko, adres i numer ubezpieczenia społecznego oraz informacje o Twojej działalności kredytowej, takie jak wnioski kredytowe, salda i historia płatności.

Oprócz imienia i nazwiska, numeru Social Security i daty urodzenia, raport może również zawierać poprzednie adresy i informacje o zatrudnieniu. Pomimo tych wszystkich unikalnych informacji, pomyłki w raportach kredytowych są nadal dość powszechne, zwłaszcza jeśli masz wspólne nazwisko, takie jak Jones lub Brown.

Większa część Twojego raportu kredytowego zawiera szczegółowe informacje na temat ostatnich działań na Twoich rachunkach finansowych. Obejmują one:

Pytania kredytowe: Za każdym razem, gdy ubiegasz się o kredyt – bez względu na to, czy jesteś zatwierdzony, czy nie.

Pożyczki otwarte: Dane będą zawierać bank, kwotę kredytu, datę otwarcia kredytu, miesięczną kwotę płatności i historię płatności.

Otworzyć rachunki obrotowe: To są twoje karty kredytowe. Dane obejmują bank, Twój limit kredytowy, datę otwarcia konta, historię płatności oraz saldo na koncie w dniu Twojego ostatniego wyciągu.

Zamknięte konta: Konta pozostaną na twoim raporcie nawet po ich zamknięciu na okres do siedmiu lat.

Rachunki zbiorcze: W przypadku, gdy masz rachunek sprzedany do inkasa, to konto pojawi się w Twoim raporcie kredytowym.Może się to zdarzyć nawet wtedy, gdy pierwotny dług nie został ujęty w Twoim raporcie kredytowym, np. rachunek medyczny.

Akta publiczne: Należą do nich zastawy podatkowe, wyroki sądowe i akta upadłościowe.

Komentarze: Biura kredytowe dają możliwość dodawania komentarzy do raportu kredytowego w celu wyjaśnienia zapisów. Wierzyciele mogą również dodawać komentarze.

Obecnie firmy wykorzystują dane zawarte w Twoim raporcie kredytowym do tworzenia punktów kredytowych, które większość kredytodawców wykorzysta w swoim ubezpieczeniu jako alternatywę dla ręcznego czytania Twojego pliku kredytowego.

Można jednak oczekiwać, że ubezpieczyciel przyjrzy się dokładniej twojemu raportowi kredytowemu, gdy ubiegasz się o większą pożyczkę – taką jak kredyt hipoteczny – lub w przypadku, gdy twoja ocena kredytowa jest „na płocie”.

Oprócz zatwierdzenia kredytu, kredyt może określić, ile zapłacisz za ten kredyt. Im wyższa jest Twoja ocena kredytowa, tym mniej bank będzie pobierał od Ciebie odsetki za pożyczkę.

Czasami firmy będą wykorzystywać Twoją ocenę zdolności kredytowej również do innych decyzji.

Na przykład, możesz zostać poproszony o poddanie się kontroli kredytowej przy wynajmie mieszkania lub ubieganiu się o pracę, która wiąże się z odpowiedzialnością finansową. (Niektórzy pracodawcy stosują czeki kredytowe w szerszym zakresie w procesie zatrudniania. Myślę, że praktyka ta ma wątpliwą wartość, ale jest to jeszcze jeden powód, aby dbać o swój kredyt).

Wreszcie, firmy ubezpieczeniowe często używają konkretnej wersji oceny zdolności kredytowej przy ustalaniu, ile zapłacimy za ubezpieczenie samochodu.

Ocena zdolności kredytowej to trzycyfrowa liczba wynikająca z danych zawartych w raporcie kredytowym, która wskazuje na prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu w stosunku do innych kredytobiorców.

Różne firmy produkują różne oceny kredytowe pod takimi markami jak FICO Score i VantageScore.

Każda z tych firm może mieć kilka różnych wersji wyników dla różnych zastosowań końcowych (na przykład jedna dla kredytodawców hipotecznych, jedna dla banków kart kredytowych, druga dla firm ubezpieczeniowych samochodów).

Wreszcie, każda z tych ocen kredytowych może się różnić w zależności od tego, który z trzech raportów kredytowych został użyty do wyciągnięcia danych. Istnieją trzy biura kredytowe: TransUnion, Experian z zapisami do Experian CreditWorksSM, i Equifax. Chociaż większość raportów kredytowych będzie taka sama we wszystkich trzech, mogą wystąpić różnice.

Generalnie jednak wszystkie wyniki kredytowe mieszczą się gdzieś w przedziale od 350 do 900. Im wyższy wynik, tym lepsza historia płatności i zdolność kredytowa. Niższy wynik oznacza, że banki uznają Cię za klienta o wyższym ryzyku.

Chociaż zależy to od tego, na jaki wynik patrzysz, możesz być pewien, że wynik 720 jest „dobry” na większości skal, podczas gdy wynik 800 jest „bardzo dobry” na większości skal.

Jeśli masz co najmniej 700 punktów, masz największe szanse na uzyskanie akceptacji dla najlepszych ofert kart kredytowych, oprocentowania kredytów samochodowych i hipotecznych.

Wyniki w wysokich 600s niekoniecznie są złe, ale nie zakwalifikują cię do wszystkich pożyczek lub najlepszych stóp procentowych. Z wynikiem poniżej 700 punktów kredytowych, możesz również zostać odrzucony dla wielu najlepszych ofert kart kredytowych.

Na koniec, ważne jest, aby zauważyć, że gdy Twoja ocena kredytowa zbliży się do wysokich 700 do niskich 800, dalsze podwyżki nie zrobią dla Ciebie zbyt wiele… banki dadzą Ci już najlepsze oprocentowanie. (To tak, jak gdyby profesor przyznał A+ do liczbowych ocen od 97-100, po osiągnięciu 97 nie ma żadnych dodatkowych korzyści z uzyskania 98 lub 99, itd.)

Istnieją trzy duże elementy dobrej oceny zdolności kredytowej: ustanowienie zdrowego połączenia pożyczek i rachunków odnawialnych w czasie, płacenie rachunków na czas (za każdym razem) i unikanie wysokiego poziomu zadłużenia.

Ile czasu zajmuje zbudowanie dobrej oceny kredytowej?

Pierwszy krok w budowaniu kredytu poprzez ustanowienie zdrowego połączenia pożyczek i kont odnawialnych – jest często najtrudniejszy, ponieważ jest to catch-22: Musisz uzyskać kredyt, zanim będziesz miał historię kredytową, ale trudno jest uzyskać kredyt, zanim będziesz miał historię kredytową!

Istnieje kilka sposobów, aby ustalić kredyt po raz pierwszy, ale prawdopodobnie jest to łatwiejsze do zrobienia, gdy jesteś młody i albo w college’u lub nadal zależny od swoich rodziców.Na przykład, możesz:

Gdy masz już jedno otwarte konto, po około sześciu miesiącach łatwiejsze staje się uzyskanie dodatkowych kont. Z czasem otrzymasz najlepszą ocenę kredytową, gdy będziesz miał co najmniej jedną lub dwie karty kredytowe i jedną lub dwie pożyczki (np. studenckie lub samochodowe). Niemniej jednak, posiadanie większej liczby kont nie musi być lepsze.

Wreszcie, kluczowym elementem oceny kredytowej jest czas. Zazwyczaj potrzeba trzech lat odpowiedzialnego korzystania z kredytu, aby uzyskać średnią punktację kredytową w połowie do wysokich 600, a nawet do siedmiu lat, aby uzyskać bardzo dobrą punktację kredytową wynoszącą 700 lub więcej.

Dlaczego płacenie rachunków na czas jest tak ważne?

Twoja historia płatności stanowi około 35 procent Twojej oceny kredytowej, więcej niż jakikolwiek inny czynnik. Konsekwentne dokonywanie płatności na czas jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby uzyskać dobry wynik kredytowy.

Nic dziwnego, że nic nie zniszczy twojej oceny kredytowej szybciej niż nie zapłacenie tych rachunków na czas. Im dłużej będziesz je płacił (i im częściej się spóźniasz), tym niższa będzie Twoja ocena kredytowa.

Przykład: Miałem dość dobry kredyt przez całe życie, ale raz wiele lat temu spieprzyłem i zapłaciłem dwa rachunki z opóźnieniem (tylko o kilka dni). Moje wyniki kredytowe spadły średnio o 60 punktów i zajęło mi to dwa lata, aby w pełni wyzdrowieć.

Jak dług wpływa na twoją ocenę zdolności kredytowej?

Zbyt duży dług jest zły dla twoich finansów, a także dla twojego wyniku finansowego. Całkowity poziom twojego zadłużenia stanowi 30 procent twojej zdolności kredytowej.

Wykorzystanie karty kredytowej (lub to, ile salda masz przy sobie w stosunku do limitu kredytowego) wpływa na Twoją ocenę zdolności kredytowej. Im wyższe są Twoje łączne salda w stosunku do Twoich łącznych limitów kredytowych, tym bardziej ucierpi Twoja ocena kredytowa. Aby uzyskać najlepszą ocenę kredytową, chcesz utrzymać ten „współczynnik wykorzystania” na jak najniższym poziomie.

Pamiętaj, że nawet jeśli płacisz co miesiąc w całości, Twój raport kredytowy odzwierciedla stan Twojej karty w ostatnim dniu Twojego cyklu rozliczeniowego. Jeśli często korzystasz z większości dostępnych kredytów każdego miesiąca, Twoja ocena kredytowa ucierpi, nawet jeśli płacisz saldo w całości za każdym razem. Możesz tego uniknąć, spłacając większość swojego salda na dzień przed zamknięciem wyciągu z rachunku karty kredytowej. Twój raport kredytowy pokaże saldo w wysokości $0 – lub blisko niego.

Inne czynniki wpływające na Twoją ocenę zdolności kredytowej

Inne czynniki, które mają wpływ na ocenę kredytową, to średni wiek konta kredytowego (wiek pliku kredytowego), różnorodność kont, ostatnie zapytania kredytowe oraz dane publiczne. Z wyjątkiem rejestrów publicznych, każdy z tych czynników stanowi od 10 do 15 procent Państwa oceny zdolności kredytowej.

Im dłużej masz otwarte konta kredytowe, tym lepiej. Jeśli nie musisz anulować starej, nieużywanej karty kredytowej, nie rób tego.

Twoja ocena kredytowa nie będzie tak dobra, jak mogłaby być, gdybyś miał tylko karty kredytowe lub tylko pożyczki.

Wreszcie, spróbuj ograniczyć liczbę wniosków kredytowych do nie więcej niż dwóch co pół roku. Sprawdzanie własnej punktacji kredytowej jest znane jako „miękkie zapytanie” i nie wlicza się do tego limitu.

Zbyt wiele wniosków kredytowych w krótkim okresie czasu może spowodować spadek wyniku, ponieważ wygląda na to, że jesteś zdesperowany na kredyt. Istnieje jednak wyjątek dla zapytań kredytowych o tym samym charakterze, które wskazują, że robisz zakupy na kredyt. Jeśli te zapytania są oddalone od siebie o około miesiąc, z reguły będą liczone tylko jako jedno zapytanie.

Rejestry publiczne to jedna z rzeczy, których zdecydowanie nie chcesz w swoim raporcie kredytowym, ponieważ zazwyczaj oznacza to, że ktoś zabrał cię do sądu z powodu długu. Wiele z nich, jak zastawy podatkowe czy wyroki kredytowe, może przeciągnąć twój wynik w dół na lata.

Złożenie wniosku o upadłość może być pocałunkiem śmierci na twoją ocenę zdolności kredytowej, przynajmniej na kilka lat. Twoja ocena zdolności kredytowej może się poprawić po bankructwie, ale zajmie to od siedmiu do dziesięciu lat. Podobnie jak w przypadku budowania kredytu od podstaw, najtrudniej będzie uzyskać pierwsze jedno lub dwa konta kredytowe po bankructwie. Z nielicznymi wyjątkami, zwykle oznacza to rozpoczęcie od zabezpieczonej karty kredytowej.

Tak samo jak ty budujesz dobry kredyt! Płacąc swoje rachunki na czas i trzymając się z dala od długów (lub wydostając się z nich).

O ile nie padłeś ofiarą kradzieży tożsamości lub w inny sposób nie masz błędów w swoim raporcie kredytowym, jedynym sposobem na „naprawę” swojego kredytu jest zapłacenie rachunków, spłacenie długu w czasie i ograniczenie ubiegania się o nowy kredyt.

Spodziewaj się, że od jednego do dwóch lat odpowiedzialnego zarządzania kredytem będzie miało wpływ na niesprawną ocenę zdolności kredytowej (dłużej w przypadku bankructwa), i uważaj na każdego, kto próbuje sprzedać Ci skróty do lepszej oceny zdolności kredytowej.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o tym, jak samemu naprawić swój kredyt.

W dzisiejszych czasach łatwo jest śledzić swoją ocenę kredytową za pomocą dowolnej liczby darmowych aplikacji monitorujących kredyty lub płatnych abonamentów.Wiele kart kredytowych zapewnia nawet wynik FICO na wyciągach miesięcznych.

Możesz zapisać się na miesięczną usługę monitoringu kredytów. Dostępne są zarówno bezpłatne, jak i płatne usługi monitorowania kredytów. Darmowe usługi dają zazwyczaj jedną wersję oceny zdolności kredytowej i ograniczone spojrzenie na raport kredytowy. Usługi płatne z większym prawdopodobieństwem umożliwią Ci dostęp do wszystkich Twoich ocen kredytowych i/lub pełny dostęp do Twojej historii kredytowej.

W Stanach Zjednoczonych, najlepszym sposobem na przeglądanie wszystkich trzech raportów kredytowych za darmo jest wejście na stronę annualcreditreport.com. Rząd Stanów Zjednoczonych nakazuje, aby wszyscy konsumenci mogli raz w roku bezpłatnie otrzymać każdą z trzech ocen kredytowych z tej strony. Podczas gdy sprawdzanie pełnych raportów co najmniej raz w roku jest absolutnym minimum, polecam również skorzystanie z innej darmowej usługi monitoringu kredytowego w celu rutynowego monitorowania swoich wyników i otrzymania ostrzeżenia o wszelkich problemach.

Monitoring kredytowy jest również bardzo pomocny, jeśli przygotowujesz się do ubiegania się o kredyt hipoteczny lub podejrzewasz, że jesteś podatny na to, że ktoś inny próbuje wykorzystać twoje informacje kredytowe.

Aby od razu zorientować się, gdzie znajduje się Twój wynik, bez konieczności tworzenia nowych kont, skorzystaj z naszego prostego narzędzia do szacowania wyniku finansowego.